© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 74 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Framsteg i matematiken


Framsteg i matematiken är en serie som fokuserar på de grundläggande räknefärdigheterna.

Med hjälp av arbetsböckerna kan du undervisa på ett konkret och strukturerat sätt, främst inom områdena begreppsuppfattning, tal- och antalsuppfattning, mönster, geometri, addition och subtraktion, tabeller och diagram, de fyra räknesättens samband och problemlösning.

Progressionen är i små steg så att eleverna ska hinna befästa ett moment innan de går vidare. Varje häfte tar upp ett område. Häftet Tal och talsystem tar också upp tiotalen.

Layouten är tydlig och återkommande.

Målgruppen är elever i skolår 1–5 med långsam inlärningstakt och behov av särskilt stöd samt elever i grundsärskolan. Även äldre elever kan använda materialet om det finns ett sådant behov.

Till materialet finns också två tallinjer, en som eleverna kan ha framför sig på bordet och en som du kan ha på väggen i klassrummet.

Framsteg i matematiken har fått produktionsstöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Nu finns också sju häften i digitalt format. Dessa böcker laddas ner från App Store respektive Google Play. Se nedan vilka av häftena som finns i digitalt format.

Kolla demofilmer på Youtube här.


Addition och subtraktion 1–5

Miljömärkt arbetshäfte
Sidor: 48
ISBN: 978-91-7767-057-5
Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Fyrfärg
F-pris: 64,00 kr


Addition och subtraktion 1–500

Miljömärkt arbetshäfte
Sidor: 48
ISBN: 978-91-7767-058-2
Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Fyrfärg
F-pris: 64,00 kr


De fyra räknesätten

Miljömärkt arbetshäfte
Sidor: 48
ISBN: 978-91-87701-33-7
Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Fyrfärg
F-pris: 64,00 kr

Rättelse

Framsteg De fyra inlaga s12.pdf


De fyra räknesätten Lärarhäfte

Miljömärkt
Sidor: 24
ISBN: 978-91-87701-36-8
Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Fyrfärg
F-pris: 125,00 kr


Tabeller och diagram

Miljömärkt arbetshäfte
Sidor: 48
ISBN: 978-91-87701-34-4
Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Fyrfärg
F-pris: 64,00 kr


Tabeller och diagram Lärarhäfte

Miljömärkt
Sidor: 24
ISBN: 978-91-87701-37-5
Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Fyrfärg
F-pris: 125,00 kr


Problemlösning

Miljömärkt arbetshäfte
Sidor: 48
ISBN: 978-91-87701-32-0
Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Fyrfärg
F-pris: 64,00 kr


Problemlösning Lärarhäfte

Miljömärkt
Sidor: 24
ISBN: 978-91-87701-35-1
Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm
Fyrfärg
F-pris: 125,00 kr


Addition och subtraktion 1-50

addition inom talområdet 1-50, utan tiotalsövergång

subtraktion inom talområdet 1-50, utan tiotalsövergång

likhetstecknet

samband

platsvärde

Miljömärkt arbetshäfte
Sidor: 48
ISBN: 978-91-86611-78-1

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

Fyrfärg

F-pris: 64,00 kr


Addition och subtraktion 1-100

addition inom talområdet 1-100, utan tiotalsövergång

subtraktion inom talområdet 1-100, utan tiotalsövergång

likhetstecknet

samband

platsvärde

Miljömärkt arbetshäfte
Sidor: 48
ISBN: 978-91-86611-79-8

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

Fyrfärg

F-pris: 64,00 krTalen 11–18 (med tiotalsövergång) innehåller

taluppdelningar 11–18

talfamiljer 11–18

dubblor

samband

strategier

Miljömärkt arbetshäfte
Sidor: 48
ISBN: 978-91-86611-80-4

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

Fyrfärg

F-pris: 64,00 kr


Talen 11-18.pdf


Rättelser tills nästa tryckning:

Talen 11-18 s 48.pdfFramsteg lärarhandledning del 2 innehåller

kommentarer till de tre elevhäftena AoS 1-50, AoS 1-100 och
Talen 11-18

kopieringsunderlag

konkretionsunderlag

Miljömärkt arbetshäfte
Sidor: 72
ISBN: 978-91-86611-90-3

Bindning: Spiral
Format: 210 x 297 mm

Fyrfärg

F-pris: 260,00 kr


Rättelser tills nästa tryckning:


Framsteg LH del 2 s 56-63.pdf
Börja med begrepp innehåller

lägesbegrepp och riktning

jämförande begrepp

Miljömärkt arbetshäfte/digital
Sidor: 48
ISBN: 978-91-86611-00-2

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

Fyrfärg

F-pris: 64,00 kr

Bläddra i boken


Mönster och geometri innehåller

inledande geometriska övningar

symmetri

Miljömärkt arbetshäfte/digital
Sidor: 48
ISBN: 978-91-86611-01-9

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

Fyrfärg

F-pris: 64,00 kr


Bläddra i boken


Rättelser tills nästa tryckning:

Mönster och geometri s 27.pdf

Mönster och geometri s 42-43.pdf

Mönster och geometri s 44-45.pdf
Mönster och sekvenser innehåller

övningar med mönster

inledande övningar med talmönster

ordningstal

jämna och udda tal

Miljömärkt arbetshäfte/digital
Sidor: 48
ISBN: 978-91-86611-02-6

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

Fyrfärg

F-pris: 64,00 kr

Bläddra i bokenTal och antal innehåller

genomgång av talen 0  t.o.m. 20

Miljömärkt arbetshäfte/digital
Sidor: 48
ISBN: 978-91-86611-03-3

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

Fyrfärg

F-pris: 64,00 kr

Bläddra i boken
Tal och talsystem innehåller

genomgång av positionssystemet

tiotalen

inblick i historiken

Miljömärkt arbetshäfte/digital
Sidor: 48
ISBN: 978-91-86611-04-0

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

Fyrfärg

F-pris: 64,00 kr

Bläddra i boken


Rättelser tills nästa tryckning

Tal och talsystem s. 20.pdf

Tal och talsystem s. 32.pdf

Tal och talsystem s. 42.pdfAddition och subtraktion 1-10 innehåller

övningar att läsa, skriva och använda tal

likhetstecknet

talfamiljerna och talkamraterna

övningar att dela upp tal

Miljömärkt arbetshäfte/digital
Sidor: 48
ISBN: 978-91-86611-05-7

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

Fyrfärg

F-pris: 64,00 kr

Bläddra i boken
Addition och subtraktion 1-20 innehåller

övningar att läsa, skriva och använda tal

likhetstecknet

övningar att dela upp tal

Miljömärkt arbetshäfte
Sidor: 48
ISBN: 978-91-86611-06-4

Bindning: Häftad
Format: 210 x 297 mm

Fyrfärg

F-pris: 64,00 kr

Bläddra i bokenLärarhandledning Framsteg i matematiken innehåller

aktiviteter till sju elevhäften

kopieringsunderlag

konkretionsunderlag

Miljömärkt handledning
Sidor: 128
ISBN: 978-91-86611-15-6

Bindning: spiral
Format: 210 x 297 mm

Fyrfärg

F-pris: 470,00 kr

Bläddra i bokenTallinje stor
ISBN: 978-91-86611-14-9
Format: 1800 x 250 mm
Fyrfärg
F-pris: 80,00 kr

Tallinje liten
ISBN: 978-91-86611-13-2
Format: 840 x 100 mm
Fyrfärg
F-pris: 35,00 kr