© 2010-2019 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

GDPR

Askunge Thorsén Förlag AB [härefter Askunge] följer GDPR och skyddar dina personuppgifter. 

Endast nödvändiga data 
Sedan tidigare samt i och med dataskyddsförordningen GDPR lagrar Askunge bara de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna ta hand om våra kunder och användardata på bäst möjliga sätt.  

Personuppgifter 
Askunge har ett mycket begränsat register över kunder där namn, e-postadress, telefonnummer och postadress sparas på fakturor som vi själva skickat ut, dessa sparas lokalt på Askunges kontor enligt Bokföringslagen.

Askunge har även ett register över användare som av egen vilja har registrerat sin e-postadress hos  Askunge  för att vara prenumeranter på nyhetsbrev, där det enkelt går att avregistrera sig direkt i nyhetsbrevet.

Askunge har också registrerade användare av Askunges digitala läromedel Digimundus. Registret innehåller personuppgifter så som namn på lärare, e-postadress och skola samt endast lärarens inmatade namn på eleverna. 

Inköps-, betalnings- och leveransuppgifter sköts, för närvarande, av LogistikTeamet Sverige AB, vilka är personuppgiftsbiträde och Askunge är personuppgiftsansvarig. I avtal mellan Askunge och Logistikteamet Sverige AB finns reglerat hur persondata hanteras. Personuppgifterna som är kopplade till lagda order lagras och behandlas baserade på GDPR artikel 6 b för att fullgöra kontrakt med kunden. Uppgifterna lagras också för att tillgodose Bokföringslagens krav på verifikation i 7 år.

Askunge lämnar aldrig vidare eller säljer persondata.