© 2010-2017 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Läromedel i matematik för alla som behöver särskilt stöd, alternativa läromedel eller utmaningar.

Lärplatta och språket

Erika Olsson


Hur får du elever att lära sig läsa och skriva med hjälp av appar och metoden Att skriva sig till läsning? 


Boken vänder sig till alla som är intresserade av hur man kan arbeta med språkutveckling med hjälp av lärplatta som ett digitalt verktyg.


Den främsta målgruppen är ledning och pedagoger i förskola och förskoleklass som tillsammans med barn vill utveckla sitt användande av IKT i sin verksamhet. Alla tips och förslag går att använda sig av även på lågstadiet.


Boken Lärplatta och språket är en ny bok som bland annat tar upp följande:

 1. Vad är språk?

 2. Barns språkutveckling 1-5 år

 3. Fånga intresset för språk

 4. De fyra dimensionerna:
  -Fonologisk medvetenhet
  -Ordavkodning
  -Läsförståelse
  -Läsintresse

 5. Barn och E-böcker

 6. Boksamtal

 7. Apptips på E-böcker som stärker boksamtal

 8. ASL – att skriva sig till läsning

 9. QR-koderLärplatta och språket

Miljömärkt bok
Sidor: 64
ISBN: 978-91-86611-97-2

Bindning: Häftad
Format: 210 x 260 mm

F-pris: 220,00 krFörfattare till Lärplatta och språket är Erika Olsson. Tidigare arbetade hon som lärare och pedagogisk utvecklare i förskola samt IKT-inspiratör i Sollentuna. Därefter som lärare på Skapaskolan i Huddinge. Numera arbetar hon med sitt företag Förskolearenan.

Erika föreläser även om sitt användande av lärplatta i förskola.


Boken fick en fin recension av BTJ!

”Författaren strävar efter att erbjuda en genomtänkt språkutveckling i det vardagliga arvetet och lärandet och genom medvetna pedagoger kan detta erbjudas. Boken styrka är att inspirera och ge pedagogiska infallsvinklar.”

BTJ-häftet nr 16, 2015

Lektör Katarina Jacobsson


Läs mer om Erikas andra böcker Lärplatta och matematik respektive Appar lyfter det lustfyllda lärandet.