© 2010-2018 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

BOX /Läs, tänk och lösLäs, tänk och lös är en ny serie i problemlösning och riktar sig till elever som har svårt att arbeta med matematiska uppgifter i traditionella matematikböcker. Det kan vara elever med lindrig utvecklingsstörning, SVA-elever som har läs- och skrivsvårigheter eller andra elever som har särskilda behov.


Matematik används varje dag i olika situationer, det är hemma, i affären, ute på restaurang, inom sporten, på semestern, på bussresan m.m.
Matematik är inte heller bara räkning. Det handlar också om både logiskt och kreativt tänkande, förmågan att se likheter och skillnader, att se mönster. Det är också tidsuppfattning, uppskattningar eller överslagsräkning, geometri, sannolikhet, statistik och rimlighet.


Serien består av sju häften och varje häfte innehåller en kontext som är vardagsnära, men ändå intressant och spännande. Texterna är enkla och anpassade efter elevernas läsförmåga och intresse. Kontexten är sådan att även äldre elever med fördel kan arbeta med materialet.
Tanken är att häftena ska stimulera och förbereda eleverna för vuxenlivet genom att de får lösa praktiska vardagsproblem med matematisk anknytning.


Häftena är uppbyggda på samma sätt. Det inleds med ett
uppslag där eleverna får träna matematiska ord och begrepp. Innehållet är klart och tydligt och uppgifterna följer en röd tråd.

Häftena är tunna (16 sidor + omslag) så att eleverna ska få en möjlighet att känna tillfredsställelse och glädje över att ha arbetat igenom en hel bok.

Längst bak i häftet finns facit. Allt  är i fyrfärg!
TV-spelet Zolo (talområde 0-10)     Titta i boken.pdf

Miljömärkt häfte                               Bläddra i boken
Sidor: 16
ISBN: 978-91-86611-67-5

Bindning: Klamring
Format: 170 x 240 mm

F-pris: 32,00 kr


Sommarjobbet (talområde 0-20)      Titta i boken.pdf

Miljömärkt häfte                                Bläddra i boken
Sidor: 16
ISBN: 978-91-86611-68-2

Bindning: Klamring
Format: 170 x 240 mm

F-pris: 32,00 kr


Fotbollsmatchen (talområde 0-50)   Titta i boken.pdf

Miljömärkt häfte                               Bläddra i boken
Sidor: 16
ISBN: 978-91-86611-69-9

Bindning: Klamring
Format: 170 x 240 mm

F-pris: 32,00 kr


På bio (talområde 0-100)      Titta i boken.pdf

Miljömärkt häfte                    Bläddra i boken
Sidor: 16
ISBN: 978-91-86611-70-5

Bindning: Klamring
Format: 170 x 240 mm

F-pris: 32,00 kr


Vikbyloppet (talområde 0-200) Titta i boken.pdf

Miljömärkt häfte                       Bläddra i boken
Sidor: 16
ISBN: 978-91-86611-71-2

Bindning: Klamring
Format: 170 x 240 mm

F-pris: 32,00 kr


Kafé Koppen (talområde 0-500)    Titta i boken.pdf

Miljömärkt häfte                            Bläddra i boken
Sidor: 16
ISBN: 978-91-86611-72-9

Bindning: Klamring
Format: 170 x 240 mm

F-pris: 32,00 krNöjesparken Liselund (talområde 0-1000)    Titta i boken.pdf

Miljömärkt häfte                                           Bläddra i boken
Sidor: 16
ISBN: 978-91-86611-73-6

Bindning: Klamring
Format: 170 x 240 mm

F-pris: 32,00 kr