© 2010-2017 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Läromedel i matematik för alla som behöver särskilt stöd, alternativa läromedel eller utmaningar.

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

Lättlästa och språkmaterial för alla


Nypon förlag är Sveriges största lättlästförlag.

Här finns böcker för alla åldrar, från börja-läsa böcker i förskolan och upp till lättlästa vuxenböcker. Nypon har också pedagogiska material som stimulerar
språkutvecklingen för barn i förskolan och skolan.

Tillsammans med Askunge förlag vill Nypon ge pedagoger chans att finna material anpassade för alla som behöver extra stöd och stimulans för sin utveckling.

Läs mer på www.nyponforlag.se


 

Läromedel är ett viktigt verktyg

Läromedlen är de viktigaste verktygen i lärarens arbete och ger eleven möjlighet att skaffa sig kunskap. De innehåller den kunskap som läroplanen anger och ger också en struktur som eleverna behöver.

De nya digitala verktygen och den informationsmängd som eleverna möter ger ju fantastiska möjligheter. Men eleverna behöver hjälp med att strukturera sin inlärning så att de lär sig att reflektera och formulera sig kring det de lär.