© 2010-2017 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Läromedel i matematik för alla som behöver särskilt stöd, alternativa läromedel eller utmaningar.

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

Lättlästa och språkmaterial för alla


ges största lättlästförlag.Läromedel är ett viktigt verktyg

Läromedlen är de viktigaste verktygen i lärarens arbete och ger eleven möjlighet att skaffa sig kunskap. De innehåller den kunskap som läroplanen anger och ger också en struktur som eleverna behöver.

De nya digitala verktygen och den informationsmängd som eleverna möter ger ju fantastiska möjligheter. Men eleverna behöver hjälp med att strukturera sin inlärning så att de lär sig att reflektera och formulera sig kring det de lär.