© 2010-2018 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Miljömärkning

Askunge Förlag miljömärker sina böcker
Askunge Förlag väljer att miljömärka alla sina böcker med Svanen, Nordens officiella miljömärkning. Det betyder att de är tryckta på ett tryckeri som tar miljöhänsyn i hela produktionskedjan och att tryckeriet har kontrollerats och godkänts för denna märkning.
Samtliga böcker är tryckta i Sverige vilket ger kortare transporter och därför mindre miljöpåverkan.

Svanen har startat ett bokupprop för att fler förlag ska miljömärka sin utgivning. Konsumenterna blir fler och fler som efterfrågar just miljömärkta böcker .

Här kan du skriva under på Svanens hemsida!