© 2010-2017 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Läromedel i matematik för alla som behöver särskilt stöd, alternativa läromedel eller utmaningar.

Starta med programmering

Erika Olsson


Matematiken är grunden för den digitala världen. Ordet ”digital” kommer från det engelska ordet för siffra (digit).

Vi måste hjälpa våra elever att utveckla sin problemlösningsförmåga med matematikens hjälp. Vi pratar om att eleverna måste få digital kompetens. Det handlar om att kunna använda digitala verktyg för att lösa problem, ibland tillsammans med andra, och att reflektera kring sina lärprocesser och sin kunskapsutveckling.

Hur kan vi då integrera IKT i undervisningen för att utveckla elevers matematiska tänkande, förståelse och problemlösningsförmåga? Programmering är ett sätt. Eleverna ska inte bara lära sig hur de använder ny teknik, utan de ska även förstå grunderna för hur tekniken fungerar.

Det som är bra med programmering är att barnen får vara kreativa, att de styr över skeendet och att de själva får tänka efter. Det handlar inte om att eleverna ska bli programmerare, utan om att ge dem en förståelse för tänket, hur man kreativt kan gå tillväga för att lösa problem.

Programmering är ett pedagogiskt verktyg för att lösa problem, arbeta strukturerat och hitta kreativa lösningar. Det handlar också om att hitta mönster och generalisera, två andra viktiga bitar inom matematiken.Boken Starta med programmering tar bland annat upp följande:

  1. Programmering redan i förskolan

  2. Digital kompetens

  3. Digitalsmart tänk

  4. Kvalitet i det digitala arbetet

  5. QR-koder

  6. Olika appar att börja med

  7. BeeBot

  8. Augmented Reality

  9. Att skriva ut i 3DStarta med programmering

Miljömärkt bok
Sidor: 48
ISBN: 978-91-87701-44-3

Bindning: Häftad
Format: 210 x 210 mm

F-pris: 210,00 krFörfattare till Starta med programmering är Erika Olsson. Tidigare arbetade hon som lärare och pedagogisk utvecklare i förskola samt IKT-inspiratör i Sollentuna. Därefter som lärare på Skapaskolan i Huddinge. Numera arbetar hon med sitt företag Förskolearenan.

Erika föreläser även om sitt användande av lärplatta i förskola.


Läs mer om Erikas andra böcker Lärplatta och matematik , Lärplatta och språket respektive Appar lyfter det lustfyllda lärandet.