© 2010-2018 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se


En hel del textuppgifter med
Singaporemetoden –
Blockmodellen


En hel del textuppgifter med Singaporemetoden, kommer att ge dina elever ett nytt redskap för att lösa matematiska problem – blockmodellen.

Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.
Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns,
vad som saknas och vad som söks.

Singaporemetoden, byggd på många års forskning för att förbättra matematikundervisningen, är så mycket mer än blockmodellen. Det är huvudräkning, taluppfattning och läsförståelse.

I En hel del textuppgifter med Singaporemetoden Gul presenterar vi blockmodellen och hur den kan användas. Boken, som i första hand riktar sig till årskurs 1–5, är indelad i fem olika områden; naturliga tal, bråk, förhållande, procent och ekvationslösning.

En hel del textuppgifter med Singaporemetoden Röd riktar sig till elever i åk 6–9, men även till gymnasiet. Boken är indelad i fem olika områden; tal, bråk, förhållande, procent och algebra.

Varje område börjar med en introduktion och några exempel på uppgifter och deras lösningar. Därefter kommer fler uppgifter i form av kopieringsunderlag, som du kan använda dig av för att arbeta i helklass, i mindre grupper eller individanpassat.

Båda böckerna innehåller många kopieringsunderlag och tydliga lärarinstruktioner. Den röda boken innehåller nära 400 textuppgifter!

Författare är Cecilia Christiansen och
Doris Lindberg, som båda har lång erfarenhet av att undervisa i matematik.


En hel del textuppgifter med Singporemetoden – Gul

ISBN: 978-91-7767-023-0

Sidor: 168

Bindning: Spiral (kopieringsmaterial)

Färg: Svart/vit
Format: 210 x 294 mm (A4)

F-pris: 565,00 kr


Bläddra i boken

Singapore GUL s 75.pdfEn hel del textuppgifter med Singporemetoden – Röd

ISBN: 978-91-7767-024-7

Sidor: 260

Bindning: Spiral (kopieringsmaterial)

Färg: Svart/vit
Format: 210 x 294 mm (A4)

F-pris: 990,00 kr


Singapore RÖD s 126.pdf


Singapore RÖD s 166.pdf

FORTBILDNING

Hösten 2018 och våren 2019

Lärarfortbildning.pdf