© 2010-2018 Askunge Thorsén Förlag AB ■ Mjölnarvägen 16, 131 31 Nacka ■ tel. +46 8 30 95 75 ■ +46 73 951 13 93 ■ askunge@askunge.se

Tips och inspiration
maj 2018


Problem med tid

Hjärngympa_tid.pdf


mars 2018


Träna på sannolikhet

Läs om Miras pizzabeställning!

Hjärngympa_pizza.pdf


februari 2018

Arbeta med blockmodellen!

Blockmodellen är ett sätt att visuellt organisera information som finns i textuppgifter/problem.
Bilden hjälper eleverna att lättare se vad som finns, vad som saknas och vad som söks. Smakprovet är hämtat ur vår bok En hel del textuppgifter med Singaporemetoden - Gul.
Det är ett par uppgifter i bråk. Du hittar ytterligare information om modellen här!

Singapore GUL s 75.pdfjanuari 2018

Bråk, procent och decimaltal är ett ganska svårt område för många. Här finns en aktivitet som handlar om bråk att ladda ner. Den är hämtad ur vår bok Handling och tanke med matematik.

Handling och tanke smakprov.pdf
 


TIPS OCH INSPIRATIONHär får du gratis material att använda i din klass och en hel del tips till undervisningen.

 

Arkiv 2010Arkiv_Tips_2010.html

Arkiv 2011Arkiv_Tips_2011.html

Arkiv 2012Arkiv_Tips_2012.html

Arkiv 2013Arkiv_Tips_2013.html

Arkiv 2014Arkiv_Tips_2014.html

Arkiv 2015Arkiv_Tips_2015.html

Arkiv 2016Arkiv_Tips_2016.html

Arkiv 2017Arkiv_Tips_2017.html